You are currently viewing Polisiye Hikayeler Antolojisi
Polisiye Hikayeler Antolojisi

Polisiye Hikayeler Antolojisi

Polisiye Edebiyat sadece romanda değil, hikaye ve öyküde de çok başarılı örneklerle karşımıza çıkar. Özellikle klasik dönemde öykü, polisiye kurgunun en önemli anlatı türü olmuştur. Çünkü öyküde, sadece olaya odaklanmak ve suçu kim/nasıl işledi sorularına cevap bulmak, zaten beş-on sayfadan ibaret metnin tamamını doldurmaya yeter. Bu ise, polisiye edebiyatın en saf halidir. Toplumsal, psikolojik, tarihi ya da felsefi  temalara değinilse bile bunlar polisiye bir öyküde ancak konunun gerektiği kadar yer alabilirler. Yani çok az.

Edgar Allen Poe‘nin -ki kendisi aynı zamanda kısa öykünün mucidi olarak bilinir- polisiyelerini kısa öykü biçiminde yazdığını hatırlayacak olursak, bu edebiyatın dünyaya gelişinin de öykü yoluyla olduğunu görürüz.
Polisiye Durumlar’da bir Polisiye Öyküler Antolojisi oluşturma fikri başlangıçta yoktu. Bu fikir sonradan gelişti. Klasiklerden çağdaş polisiye yazarlarına kadar, mümkün olduğunca çoğundan alınacak öykülerle oluşturacağımız bu antolojiyi zaman içinde tamamlayacağız. Böylece siz okuyucularımızın sitemizde daha keyifli bir zaman geçireceğinizi düşünüyoruz.

Antoloji sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız. 

Yazar:

Turgut Şişman
Turgut Şişman
Turgut Şişman, PolisiyeDurumlar.com ve Dedektifdergi.com sitelerinin kurucuları arasında yer aldı ve halen polisiyeseverlerin ilgi ile takip ettiği bu iki projede aktif olarak görev almaktadır. Çeşitli kitaplarda ve online platformlarda hikaye ve makaleleri yayınlanan Turgut Şişman, Polisiye Yazarlar Birliği üyesidir ve 2005 yılından bu yana İngiltere'de yaşamaktadır.

Yorum yaparken lütfen hikaye ya da filmlerin konusunu açık etmeyin ki her okuyan sizle aynı zevki alabilsin ;)

yorum

Turgut Şişman

Turgut Şişman, PolisiyeDurumlar.com ve Dedektifdergi.com sitelerinin kurucuları arasında yer aldı ve halen polisiyeseverlerin ilgi ile takip ettiği bu iki projede aktif olarak görev almaktadır. Çeşitli kitaplarda ve online platformlarda hikaye ve makaleleri yayınlanan Turgut Şişman, Polisiye Yazarlar Birliği üyesidir ve 2005 yılından bu yana İngiltere'de yaşamaktadır.