You are currently viewing Mobbing Ne Demek
Mobbing ne demek

Mobbing Ne Demek

Giderek yaygınlaşan bir konu peki ama mobbing ne demek? Bu hafta, mobbing‘e karşı mücadelede alınabilecek zihinsel önlemleri ele aldığımız kitabımız Duygularım, Zorba ve Ben’den bir bölüm paylaşıyorum:

Mobbing ne demek?

1 – İşyerinde işverenin istemediği kişileri baskı yoluyla işten çıkarma yöntemi – Kanun

2 – Bezdiri Yeni Sözcükler – “Türk Dil Kurumu şirket içinde çalışanlara yönelik psikolojik tacizleri tanımlamak için “bezdiri” kelimesini türetmiştir. Artık İngilizce “mobbing” kelimesi için Türkçemizde “bezdiri” karşılığı bulunmaktadır”

3 – Mobbing, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamına gelen, Latince kökenli sözcük. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Son dönemde sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinlerararası çalışılan bir konu haline gelmiştir – Psikoloji, Ruhbilim

…Gerçek şu ki; pek çoğumuz, insan olma yolculuğunun temelinde yer alan çocukluğumuzu kendimiz şekillendiremedik. İçine doğduğumuz ailenin ve toplumun kültürel zekâsı ile bu zekâdan doğan paradigmalarla yoğurulup şekillendirildik. Bu şekillenme süreci, bizi şimdiki biz yapan temel kişilik özelliklerimizi belirledi. Bu belirleme aşamasında, bizi biz yapan ve aslında yaradılışımızla ilişkili olan mizacımız ise törpülendi. Bu törpüleme seanslarının altında yatan niyet kesinlikle iyi idi. Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz sistem, sosyalleşme sürecini kişinin biricikliği prensibinin önüne aldı. Hepimiz; başarılı, alkış alan, ayıplanmayan, örnek gösterilen “normal” insanlar olmak üzere yetiştirildik. Bu sebeple ailelerimiz, bizimle ilgili kararlar alırlarken büyük ölçüde hâkim toplumsal değerlerin ve moda akımların etkisinde kaldılar. Bizler de, unvanlarımızı ve hayattaki duruşumuzu belirleyecek ara hedeflerimizi (okullar, ilgi alanları, kurslar vs..) büyük ölçüde bu parametreler ile belirledik. Rol modellerimizin tecrübelerini önemsedik ve her tecrübenin her insanı aynı biçimde etkileyeceğini varsaydık. Çocuklarının yeteneklerini fark ederek, onları yetenekleri çerçevesinde yetiştiren ailelerin, karar alma süreçlerinin daha sancılı olmasının nedeni de budur. İşletme fakültesini hedefleyen bir çocuğun ailesi, görece daha huzurludur. Konservatuvar, sanat akademisi vb.. alanlarda ilerlemeyi hedefleyen bir çocuğun ailesi daima soru işaretleriyle savaşır. Bu iki örnekten bir tanesini doğru kabul etmek hatalı olur. Bununla birlikte, pek çoğumuzun sosyal yaşamın kabul göreceği biçimde bir hayat dizayn ettiğimizi kabullenmemiz gerekmektedir. Eğer bu kabullenmişlik farkındalık düzeyinde değil de, bilinçaltında “keşke” kavramı üzerine inşa ediliyorsa tehlike çanları çalmaya başlar. Bu sebeple farkındalık her şeydir ve sağlıklı bir zihnin en temel gereğidir.

Geçmişe hükmedemeyiz. Şimdi ve gelecek ise bizim hükümdarlığımıza muhtaçtır. Geçmişe hükmedemeyiz ama, geçmişte yaşadığımız olumsuz tecrübelere ilişkin düşünce kalıplarımızı yani kendi yargılarımızı değiştirip yıkıcı olmasını engelleyebiliriz. Ancak bu şekilde, keşkelerin durdurucu ve yıkıcı özelliklerinden korunup, bizim için mümkün olan her şeyi olabilme imkânına sahip olabiliriz. Aynı prensip, duygularımız ve düşüncelerimiz için de geçerlidir. İnsan seçme özgürlüğü olan bir varlıktır. Bu özgürlüğe sahip oldukları halde kullanmayan insanlar, kafes kapısı açık olduğu halde hapis olduğunu sanan kuşlara benzerler. Bizi bağlayan ve durduran etken; konulan engeller değil, zihnimizdir.

Ayça Mumkule Erşipal

Duygularım, Zorba ve Ben “Mobbing’e Karşı Mücadelede Alınabilecek Zihinsel Önlemler”

Yazar:

Turgut Şişman
Turgut Şişman
Turgut Şişman, PolisiyeDurumlar.com ve Dedektifdergi.com sitelerinin kurucuları arasında yer aldı ve halen polisiyeseverlerin ilgi ile takip ettiği bu iki projede aktif olarak görev almaktadır. Çeşitli kitaplarda ve online platformlarda hikaye ve makaleleri yayınlanan Turgut Şişman, Polisiye Yazarlar Birliği üyesidir ve 2005 yılından bu yana İngiltere'de yaşamaktadır.

Yorum yaparken lütfen hikaye ya da filmlerin konusunu açık etmeyin ki her okuyan sizle aynı zevki alabilsin ;)

yorum

Turgut Şişman

Turgut Şişman, PolisiyeDurumlar.com ve Dedektifdergi.com sitelerinin kurucuları arasında yer aldı ve halen polisiyeseverlerin ilgi ile takip ettiği bu iki projede aktif olarak görev almaktadır. Çeşitli kitaplarda ve online platformlarda hikaye ve makaleleri yayınlanan Turgut Şişman, Polisiye Yazarlar Birliği üyesidir ve 2005 yılından bu yana İngiltere'de yaşamaktadır.