You are currently viewing Polisiye Romanın Toplumsal Yapısı
Polisiye Romanın Toplumsal Yapısı

Polisiye Romanın Toplumsal Yapısı

Polisiyeseverlerin beğeniyle karşılayacağına inandığımız bir duyurumuz var:

Polisiye romanlarını beğeniyle takip ettiğimiz Suphi Varım, İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, polisiye üzerine bir konferans dizisi verecek.

Polisiye romanın toplumsal yapısı üzerine gerçekleştirilecek ilk sunum, 29 Temmuz Çarşamba, saat 20:00’de gerçekleşecek.

Konferansların ana temasını, polisiye edebiyatı tarihsel süreçte, marksist düşünce açısından analiz edilmesi olarak özetleyen sayın Varım, konferans dizisinin bir bütünlük içereceğini belirtiyor.

Edebiyat Sohbetleri: Polisiye Romanın Toplumsal Yapısı

29 Temmuz’da gerçekleştirilecek ilk sunum, “Polisiye Romanın Toplumsal Yapısı” başlığı altında ve Poe, Doyle, Collins, Leblanc, Chrisitie, Simenon gibi yazarlardan örnekler içerecek.

İkinci sunum, “Polisiyede Altın Çağ Dönemi” başlığını taşıyor. Suphi Varım bu sunumunda Hammet, Chandler, Van Dine gibi yazarları, dönemin Amerikan ideolojisi kapsamında ele almayı hedefliyor.

Üçüncü sunumda “Emperyalizm ve Casusluk” konularına değinilecek.

Polisiye Romanın Toplumsal Yapısı 2Dördüncü sunum, “Küreselleşme ve Depolititizasyon Sürecinde Polisiye” başlığında. Bu sunumda Sayın Varım günümüz polisiyesini Nesbo, Gerritsen gibi yazarlar açısından değerlendirmeyi planlıyor. Ünlü polisiye yazarımız Suphi Varım aynı zamanda, her sunumda Osmanlı’dan başlayarak Türkiye’deki polisiye roman yazımına da tarihsel süreçte değinmeyi planlıyor.

Sürecin uzun olduğunu belirten Suphi Varım sunumların bir tasarı niteliğinde olduğunu ve araştırma sürdükçe başlıkları değiştirip genişletebileceğini de belirtiyor.

Etkinliliğin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini hemen belirtmek isteriz. Sunum notlarına erişebilirsek sunumlara katılamayanların da faydalanması için takipçilerimiz ile paylaşmaya çalışacağız.

Yazar:

Turgut Şişman
Turgut Şişman
Turgut Şişman, PolisiyeDurumlar.com ve Dedektifdergi.com sitelerinin kurucuları arasında yer aldı ve halen polisiyeseverlerin ilgi ile takip ettiği bu iki projede aktif olarak görev almaktadır. Çeşitli kitaplarda ve online platformlarda hikaye ve makaleleri yayınlanan Turgut Şişman, Polisiye Yazarlar Birliği üyesidir ve 2005 yılından bu yana İngiltere'de yaşamaktadır.

Yorum yaparken lütfen hikaye ya da filmlerin konusunu açık etmeyin ki her okuyan sizle aynı zevki alabilsin ;)

yorum

Turgut Şişman

Turgut Şişman, PolisiyeDurumlar.com ve Dedektifdergi.com sitelerinin kurucuları arasında yer aldı ve halen polisiyeseverlerin ilgi ile takip ettiği bu iki projede aktif olarak görev almaktadır. Çeşitli kitaplarda ve online platformlarda hikaye ve makaleleri yayınlanan Turgut Şişman, Polisiye Yazarlar Birliği üyesidir ve 2005 yılından bu yana İngiltere'de yaşamaktadır.