asgari ucret

Asgari ücretin düşüklüğü ile toplumdaki suç oranı arasında nasıl bir baglantı var merak ettiniz mi?

Asgari ücretin, yaşam standartlarının altında olduğunu iddia edebileceğimiz ülkemizde bu yönde yapılmış olan bir çalışmaya rastlamadık. Ancak gelişmiş ülkelerde, toplum bilimcilerin bu konu üzerinde yaptığı pekçok çalışma bulunmakta.

Özellikle, asgari ücret ile ergenler arasıki suç oranında bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Bu konudaki çalışmalar için yurtdışındaki kaynaklardan ancak bilgi edinebilmekteyiz.

Yorum yaparken lütfen hikaye ya da filmlerin konusunu açık etmeyin ki her okuyan sizle aynı zevki alabilsin ;)

yorum